• slovak
  • magyar
  • english
Bezpečnosť pri práci Tlačiť E-mail
  • počas trvania prevádzky v teréne prípadne v mieste vykládky/nakládky sa práca riadi bezpečnostnými pokynmi obsluhy hydraulickej ruky/vozidla
  • počas vykládky/nakládky obsluha vydáva bezpečnostné pokyny potrebné k bezproblémovému priebehu prác. Neuposlúchnutie, prípadne odmietnutie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok že práce budú prerušené, alebo k výkonu nedôjde do odstránenia týchto závad.
  • Obsluha môže – musí privolať pomoc k vykládke/nakládke ak to situácia vyžaduje.
 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o našej firme?
 
© 2021 PÓDATRANSPORT-LOGISTIC