• slovak
  • magyar
  • english
Vyhlásenie o zhode Tlačiť E-mail
  • nákladné vozidlo Scania 124G, vlečka Kögel jako aj samotná hydraulická pomocná ruka podliehajú prísnym periodickým skúškam
  • bez týchto skúšok nie je možné ich prevádzkovať. Obsluha hydraulickej ruky taktiež je periodicky školená – skúšaná
  • vozidlo nie je predurčené do náročných terénnych podmienok (blato, nespevnené povrchy a pod.)
  • hydraulickú ruku Palfinger je možné používať len na daný účel. Fyzikálne možnosti hydrauliky sú ohraničené samotným zariadením a bezpečnostnými prvkami v nej. Tieto možnosti a schopnosti si obsluha nevie a ani nemôže ovplyvniť
  • pri porušení týchto zásad by mohlo dôjsť k poškodeniu samotnej techniky, ba horšie, môže dôjsť k zraneniu osôb - zdravia a poškodenia majetku
  • ostatný pomocný materiál používaný za bežnej prevádzky hydraulickej ruky ako sú laná, háky, kotviace prvky, paletový vykladač, paletový drapák sú tiež certifikované a periodicky skúšané, za ich bezpečnú prevádzku na pracovisku zodpovedá samotná obsluha
 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o našej firme?
 
© 2021 PÓDATRANSPORT-LOGISTIC