• slovak
  • magyar
  • english
Podmienky prepravy Tlačiť E-mail

Prepravu tovarov – technológie uskutočňujeme na základe Vašej písomnej žiadosti ktorú predchádza telefonické alebo osobné stretnutie, konzultácia. Objednávku prepravy prosíme vystaviť minimálne 2 pracovné dni pred samotnou prepravou tovaru, ak sa nejedná o dlhodobú spoluprácu.

Vaša písomná objednávka by mala obsahovať:

  • názov objednávateľa
  • meno objednávajúcej osoby
  • miesto, čas, dátum naloženia/vyloženia tovaru - technológie
  • spôsob, možnosti manipulácie s tovarom – technológiou
  • špecifikácia – presné pomenovanie prepravovaného tovaru
  • cenu za prepravu
  • spôsob platby za vykonanú prepravu
  • meno/mená osôb ktoré môžu prebrať/vydať tovar na uskladnenie - prípadne prevezmú na dalšie spracovanie
 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o našej firme?
 
© 2021 PÓDATRANSPORT-LOGISTIC